Sosgert .Oniki imamlar şiiri

Arap atlar koç yiyide  meydandı

Muhammed serinnen dökülen gandı

Evvelki imamımız şahı merdandı

İkinci imamımız ğever al deyim

 

Mubarek zülfünü yüzünnen asan

Aşkın ğençelini bağrına basan

İkinci imamımız imam Hasan

Üçüncü imamımız ğever al deyim

 

Okudum Kur anı açıldı zihnim

Kafirler içinde kat oldu eynim

Üçüncü imamımız imam Huseyn

Dördüncü imamımız ğever al deyim

 

Abidin din içinde din besledin Abidin

Dördüncü imamımız Zeynel Abidin

Beşinci imamımız ğever al deyim

 

Bir meclise girende ağır ol ağır

Dar güne düşende mevlanı çağır

Beşinci imamımız Mehemmet Bağır

Altıncı imamımız ğever al deyim

 

Dünya malını yığdığ yığdığ budadığ

Olmadı derdimize bir hadığ

Altıncı imamımız Cafer Sadık

Yedinci imamımız ğever al deyim

 

Kıl namazın dolandır başın

Ver niyazın     . . ..           

Yedinci imamımız Musa Kazım

Sekizinci  imamımız ğever al deyim

 

Kıl namazın koyma kaza

Ağır zamanda verirler ceza

Sekizinci imamımız İmam RIZA

Dokuzuncu  imamımız ğever al deyim

 

Çekti Zülfigarı ayırdı dağı

Beheştin küçesi cennetin bağı

Dokuzuncu imamımız Mehemmet Tağı

Onuncu imamımız ğever al deyim

 

Benim ağam ağı kevserden ağ idi

Şamda yanan yüreyinin yağıydı

Onuncu imamımız Eliyyen Nağı

Onbirinci  imamımız ğever al deyim

 

Seher seherden es bari

Yetişceyin başını kes bari

Onbirinci imamımız Hasan Askeri

Onikinci imamımız ğever al deyim

 

Bahar alcak dağlardan getmez duman

Miskilin gönlünden hiç çıkmaz güman

Onikinci imamımız SAHİBEZZAMAN

Velci vucuttan ğever al deyim

                         BURCAY ADIGÜZEL

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !